Gebruiksvoorwaarden voor de webpagina's van Soldatech

Iedereen die de webpagina's van Soldatech opent en gebruikt, belooft zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden. In deze gebruiksvoorwaarden betekent 'Soldatech' alle bedrijven die deel uitmaken van Valkenpower BV en zijn partnerbedrijven. Het gebruik van de webpagina's is alleen toegestaan als u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

© Copyright Soldatech 2022. Alle rechten voorbehouden. 

Het auteursrecht op de inhoud van deze webpagina's (hierna 'pagina's'), waaronder de tekst, foto's, video's, documenten en hun indeling op de pagina's, berust bij Soldatech.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn onder voorbehoud. Het kopiëren, overdragen, distribueren of opslaan van de inhoud van deze pagina's of een gedeelte daarvan is, in welke vorm dan ook, verboden zonder vooraf door Soldatech schriftelijk verleende toestemming, met uitzondering van de punten die in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.

De webpagina's van Soldatech mogen worden weergegeven en bestudeerd op een computer (of een overeenkomend apparaat) en gebruikers mogen gedeelten daarvan voor hun eigen, persoonlijke gebruik afdrukken. Distributie van de inhoud van de pagina's, zelfs gedeeltelijk, is verboden, mits Soldatech hiervoor afzonderlijk schriftelijke of functionele toestemming heeft verleend. Er kunnen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op losse documenten die onderdeel zijn van de webpagina's van Soldatech. In dat geval kunnen speciale voorwaarden als deze gelden voor deze documenten.

Het gebruik van de pagina's en de informatie hierin is toegestaan voor privédoeleinden die niet commercieel van aard zijn. Het gebruik in openbare berichten of persberichten en andere documenten die zijn bedoeld voor openbaar gebruik is toegestaan, zolang de bron van de informatie wordt vermeld wanneer de inhoud wordt gebruikt.

De webpagina's van Soldatech en hun inhoud zijn een service die wordt verleend voor de gebruikers van Soldatech. De webpagina's van Soldatech worden 'in hun huidige staat' gepubliceerd. Hoewel Soldatech streeft naar het leveren van nauwkeurige en tijdige informatie, kan deze onbedoelde technische en feitelijke fouten of typografische fouten bevatten. Soldatech biedt geen garantie dat de pagina's zonder onderbrekingen of fouten kunnen worden gebruikt. Als u fouten opmerkt, verzoeken we u dit aan Soldatech te melden via het adres [email protected]. Soldatech behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in de pagina's of om de toegang hiertoe te beperken.

Soldatech is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, accidentele of bepaalde schade of winstderving die voortvloeit uit het gebruik of de onderbreking van het gebruik van de pagina's, zelfs als Soldatech op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Soldatech geeft geen uitdrukkelijke of indirecte garantie dat de pagina's (inclusief de pagina's van derden waarnaar vanaf deze pagina's wordt gelinkt) of de server die deze levert geen schadelijke componenten zoals virussen, andere soortgelijke schadelijke programma's of andere soortgelijke fouten bevatten.

De aansprakelijkheid van Soldatech is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vastgelegd in de Nederlandse wet.

De webpagina's van Soldatech kunnen koppelingen bevatten naar pagina's die eigendom zijn van of die worden onderhouden door derde partijen. Voordat u naar dergelijke pagina's gaat en deze gebruikt, moet u zich op de hoogte stellen van de eventuele gebruiksvoorwaarden en hiermee akkoord gaan. Als u naar gekoppelde pagina's gaat, moet u tevens aanvaarden dat deze pagina's niet onder controle staan van Soldatech en dat Soldatech niet over mogelijkheden beschikt om de inhoud of het materiaal dat wordt gemaakt of gepubliceerd, te beïnvloeden. Soldatech draagt geen verantwoordelijkheid voor het materiaal van de pagina's van een derde partij. Noch betekent het opnemen van een koppeling naar een derde partij buiten Soldatech op de pagina's van Soldatech dat Soldatech de betreffende pagina's of de producten of services die hierin worden genoemd, op enigerlei wijze ondersteunt, adverteert of promoot.

'Soldatech’ en de namen van producten die het bedrijf fabriceert, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Valkenpower BV. Overige namen die worden genoemd, kunnen het beschermde handelsmerk zijn van hun houders. Toegang tot onze pagina's kan op geen enkele wijze, indirect of anderszins, worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of andere gebruiksrechten voor een handelsmerk dat op de pagina's wordt weergegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soldatech-Welding of de derde partij.

Copyright © Soldatech 2022. Alle rechten voorbehouden.